Archives

Categories

Offentlig upphandling

De regler som finns för offentliga upphandlingar är till för att det inom EU ska vara fri rörlighet på varor och tjänster. Det innebär att alla företag konkurrerar på samma villkor när de försöker vinna en offentlig upphandling. Den upphandlande Read more ›