Är ert kvalitetsarbete tillräckligt?

Kvalitet är ett ord som av många kan upplevas som mjukt, något som är svårt att ta på. Som tur är behöver det inte vara så luddigt vilket blir väldigt klart med ett välfungerande kvalitetsarbete inom företaget. Det gäller att hålla sig på framkant och inte stanna upp utan hela tiden följa utvecklingen och se vad man kan förbättra.

Arbetet med kvalitet kan se väldigt olika ut beroende på vad det är man producerar och hur företaget i övrigt fungerar. I vissa fall kan arbetet fokuseras på att produkten skall passa in i externa kvalitetscertifieringar medan det andra gånger istället kan vara fokuserat på internt beslutade värden eller managementkoncept. Det som för alla kvalitetsarbeten samman är systematiska mätningar och tester på både produkten och produktionskedjan för att kunna föra arbetet framåt på faktamässiga grunder. Att våga både se problemen och ifrågasätta dem, det vill säga att kunna analysera problem och hinder och sedan vända dem till lösningar och nya möjligheter.

Att designa hela denna processen kan vara extremt komplicerat om man inte tidigare har kompetens inom området. Man kanske har knappa resurser, lite tid att avsätta och personalen saknar kompetens för att få ett så effektivt kvalitetsarbete som möjligt. Det blir väldigt ineffektivt när man istället måste lägga ner tid på att lappa och laga de brister som finns och resultaten blir inte hållbara vad gäller leverans, produktkvalitét och andra störningar. Det kan på grund av det vara extremt gynnsamt att ta in kompetensen i form av en konsult. Vid valet av konsult är det enormt viktigt att de har förståelse för företagets prioriteringar. AddQ är ett konsultföretag inom just kvalitetssäkring och test/mätsystem med ett otroligt fokus på kundens affärsnytta. Det betyder att de inte bara fokuserar på att leverera ett så bra system som möjligt, oberoende av kostnad, utan fokuserar stället på vad som passar just dig och ditt företag.

I en avhandling från Chalmers visade det sig att en av de största problemen som finns när det gäller just systematiskt kvalitetsarbete på små företag är just avsaknaden av kompetens och tid. I dessa fallen blir fördelen med en konsult extra klar då behovet inte är tillräckligt stor för att kunna räkna hem en heltidsanställning. När konkurrensen blir allt tuffare så ökar även kraven och det gäller att hitta rätt balans mellan kostnad, funktion och tid. Skapa snabbare leveranser och systemutveckling och hitta ett flexibelt arbetssätt  för att bibehålla sin konkurrenskraft och samtidigt behålla den kvalité som kunden är villig att betala för.

Kommentarer är stängda.