Att köpa företag

I ett land där det finns hundratusentals företag, kan man som företagsköpare behöva vägledning. Intressen för ett företag eller ett annat kan kraftigt variera för en köpare. Man vill kanske köpa en affärsrörelse inom en viss bransch, eller så har man inför en affär intresse av geografin, tillväxten, storleken i kassa, eller omsättning.

Det man intresserar sig för är individuellt, om än en god affär är A och O. Att komma i gång med sin företagsaffär behöver för den skull inte vara särskilt komplicerat och mångfasetterat. Har man en uppfattning om de egna kraven inför ett köp, kan man få hjälp med att finna ett företag som är attraktivt nog för en affär.

Hitta rätt företag

I Bismatch fall står man som köpare i fokus, vilket är tacksamt för den som vill få klar information inför ett köp. Lika tacksamt är det att komma igång. Till en början uppger man information om det som ligger inom det egna intresset, samt kraven på det företag man önskar köpa. På så vis sätter man igång ett veritabelt sökmaskineri som plöjer genom ett väldigt antal företag. När sökningen avslutats får man namnen på de fem företag som bäst matchar de egna kriterierna. Som köpare har man full anonymitet, och nämns bara som en intressent då företagen kontaktas. Vidare förses man med all fakta som beskriver företagens verksamhet och all annan relevant och nödvändig information.

Köparen i fokus

Rollen som Bismatch har på marknaden är i allra högsta grad unik; man prioriterar köparen och strävar efter ett samarbete på lång sikt. En exklusiv faktor är det sätt man riktar sig mot en köpare, såtillvida att man söker fram lämpliga affärsrörselser – innan de existerar på marknaden. Med fokus som inte ligger på volym, kan Bismatch satsa på kvalitet och bra förhållande till köparna. Genom att sitta på en faktabank med Sveriges alla företag – komplett med alla relevanta fakta om företagen till salu – får man högklassig hjälp till tillfredsställande pris.

Comments are closed.