Att ta hand om sin personal

Många företag skryter ofta med att personalen är deras största tillgång, men hur gör man då för att förvalta den tillgången? Personalavdelningen eller HR-avdelningen som den oftast kallas har till ansvar att knäcka just denna svåra nöten.

I mindre företag är det inte säkert att det finns någon dedikerad personalavdelning eller hr-ansvarig. Istället hamnar detta ansvaret på cheferna som kanske inte alltid har den kompetens som behövs inom området. I dessa fallen kan någon form av konsultföretag vara en mycket bra lösning. Då kan man ta in den extra kompetensen då det behövs, antingen för reguljärt arbete varje månad eller vid större händelser där det behövs fördjupad expertis.

För mindre företag så kan det handla om att ta fram rutiner och dokumentation för företaget gällande till exempel lön och förmånsunderlag. Även rutiner för känsliga områden så som diskriminerings och jämställdhetsplaner är mycket viktigt att få klart tidigt i företagets skapelse.

För stora eller växande företag så kan det istället handla om att få hjälp med hur man formar företagskulturen. Det kan även handla om utbildning av chefer för att göra dem redo på tuffa möten samt hur produktiva utvecklingssamtal skall se ut.

Inom HR gäller det också att ha koll på de regler som gäller på arbetsmarknaden, att känna till de arbetsrättsregler som gäller och kunna bemöta frågor och från personalen. För företag som skall etablera sig i Sverige kan HR-konsulter vara extra viktigt av dessa anledningar då det inte alltid finns någon tidigare erfarenhet alls av Svensk arbetsmarknadspraxis.

En sista stor funktion som HR har inom ett företag är så kallad ”talent management”, alltså att arbeta för ett locka till sig, välja ut, anställa, utveckla och behålla talangfull personal inom organisationen.

Kommentarer är stängda.