Att tänka på när du anlitar en konsult

Konsulter har i det stora hela en viktig plats på många marknader. De sitter inne på kunskap och expertis som gör dem ovärderliga i vissa situationer. Att anlita en konsult kan vara det rätta valet vid många olika skeden under ett företags liv. Men det gäller att tänka noga på detta beslut först.

Konsult eller anställa?

Den första frågan du bör ställa dig är att om detta är ett problem som bäst löses med hjälp av en konsult eller genom att anställa någon. Konsulter arbetar på uppdragsbasis och stannar bara så länge som uppdraget kräver. Det kan vara allt från att organisera ett företags affärer till att utbilda personal inom avancerade områden. Beroende på vilken sorts uppgift som ska lösas kanske det mer liknar något som är löpande och därför bäst löses genom att anställa någon på heltid att arbeta med.

Samma kundsyn

En konsult som ska hjälpa företaget kommer också i någon utsträckning representera företaget. Att konsulten har samma kundsyn som företaget kommer därför vara av väldigt stor vikt. Om inte konsulten hanterar dina kunder på lika bra sätt som du själv skulle ha gjort löper du stor risk att se kundförluster.

Viktigt att passa in

Som företag kan man spendera mycket tid på att skapa en viss arbetsmiljö och se till att värderingarna som företaget har delas av de som arbetar där. Även om en konsult bara kommer in en kortare tid kommer denna troligtvis att arbeta med en eller flera anställda direkt i ämbete av sitt uppdrag som konsult. Att även konsulten kan passa in på företaget är något du alltid bör ta på allvar. Ju bättre konsulten passar in med dina anställda desto smidigare kommer arbetet också att gå.

 

Kommentarer är stängda.