Behovet av finansiering i företaget

En lyckad verksamhet har nästan alltid en strategi i bakhuvudet när det kommer till beslutsfattande. Hur företaget väljer att skaffa finansiering är en sådan strategi som ofta kommer påverka hur de beslut som tas kommer att se ut. I stora drag kan man säga att det går att välja mellan lånat kapital eller eget kapital. Så länge det följer alla lagar och regler som finns på marknaden. Självklart går det att mixa mellan dessa alternativ och det är skuld- och eget kapitalförhållandet som brukar kallas för kapitalstrukturen. Beroende på vilken strategi företaget väljer kommer förhållandet mellan skulder och eget kapital att se olika ut.

Forskning har gjorts på hur och varför företag väljer en viss kapitalstruktur men det finns inget tydligt förhållande som är bättre än det andra. Det finns helt enkelt för många olika variabler. Saker som företaget storlek, lönsamhet och eventuella framtida tillväxtmöjligheter kommer alla att ha en påverkan på kapitalstrukturen.

Men bara för att man valt en viss strategi innebär det inte att man bara kan gå till banken och hämta ut pengar. Dock kan företag som Krea hjälpa till då de samlar företagslång och som har specialiserat sig på just företagsfinansiering.