Förändra tankesättet i ditt företag

Många företag och organisationer kommer efter närmare analys av det dagliga arbetet fram till att man bör förändra sin filosofi och sitt sätt att tänka för att kunna jobba både enklare och smartare.

Universitetssjukhuset i Örebro är ett bra exempel på detta då de lyckats genomföra ett förbättringsarbete där de, för att nå ett mer resultatorienterat arbetssätt, har fokuserat mycket på effektivitet av flödet där utgångspunkten är att se till patientens behov. Man har i deras fall primärt ändrat på tänket vad gäller enkelhet i arbetet och tagit bort onödiga väntetider och dubbelarbete. Detta har gjort att de anställda kan arbeta i ett bättre och behagligare tempo men med avsevärt bättre kvalitet.

Professionell kunskap

Även om företag själva kan komma till att inse behovet av förändringar i arbetet är det i praktiken inte alltid så lätt att genomföra dessa tilltag. En lösning är att ta hjälp utifrån för att på bästa sätt identifiera problemet och genomföra ett förbättringsarbete. Ett företag som jobbar med just kunskap och lösningar inom förbättringsarbete och produktuppföljning är Axxos. Just det här företaget har över 30 års erfarenhet av att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att utveckla sin verksamhet i positiv anda.

Det innebär att kunder kan få hjälp med strategiska frågor och konkreta lösningar för förbättringsarbetet. För att komma framåt kan man ibland behöva hjälp av någon som tar ansvar för hela processen från analys, strategi och genomförande till drift, förvaltning och support.

I fallet med Universitetssjukhuset i Örebro lyckades man bara genom att strukturera om patientflödet och förändra sättet att arbeta på, minska väntetiden för den första läkarkontakten på akutmottagningen, från 84 minuter till 10 minuter. Dessutom minskade patienternas totala tid på akutmottagningen i snitt med 24 procent. Det är de små förbättringar som faktiskt kan göra väldigt stor skillnad.

Vikten av det digitala

Det är idag nästan ingen bransch som ignorerar vikten av internet när det kommer till marknaden och eventuell tillväxt. Som allt mer flyttas över till datorer och internet integreras mer och mer i hur vi kommunicerar, arbetar och gör affärer, har många företag blivit mer och mer fokuserade på hur just de kan använda internet för att förbättras och öka tillväxten.

Ett område som dock en hel del företag verkar ha gått miste om är hur tekniken har öppnat upp större möjligheter för att skapa bättre relationer med sina kunder och förbättra lojaliteten bland dem. Istället ser man på tekniken som bara ett sätt att sprida sitt budskap. Vilket på många håll faktiskt har lett till att företag har mindre kontakt och kommunikation med sina kunder. Ett nytt tankesätt är därför något som många företag kan dra nytta av i detta fall.

Comments are closed.