Företagets kvalité och miljö

Att kvalitetssäkra företaget kan vara en bra strategi att höja företagets standard och försäljningsargument. Att certifiera sig inom olika områden gör att företaget får bättre kvalité, miljöarbetet är ett område där man kan certifiera sig i.

För att certifiera sig inom olika områden finns det konsultföretag som hjälper till med dessa olika certifieringar. Kvalitetscertifiering är en som kan vara viktigt för tillverkande företag och miljöcertifiering är viktigt för i princip alla företag. För att kunna kolla upp hur företaget jobbar så är det viktigt att företagets rutiner dokumenteras. Man skapar en policy utifrån hur företaget fungerar och jobbar och sätter upp kvalitetsmål för företagets verksamheter.

Det innebär att man systematiskt har ett kvalitetsarbete inom företaget som gör att man säkrar kvaliteten på det man tänkt ska kvalitetssäkras. Det gäller att ta fram dokument och processer som företaget följer som stöd för sitt arbete att säkra kvalitén. Det finns olika standard som ISO 9001 och ISO/TS12949. En kontroll från något certifieringsorgan gör att få det hela kontrollerat och att man följer den ISO-standard som gäller för företaget. Det är samma rutiner när det kommer till miljöcertifiering.

Kommentarer är stängda.