Försäljningschef på företaget

Försäljningschefen på ett företag har en väldigt viktig roll. Många gånger är det den näst viktigaste rollen direkt efter VD, men ibland kan det även vara den viktigaste rollen av alla. Av denna anledning är det av yttersta vikt att man tillsätter rätt person i denna roll.

Arbetsuppgifter som en försäljningschef kan behöva tackla kan inkludera att sätta upp vilka tillväxtmål företaget ska ha framöver och en budget för försäljningen. Detta kan då både vara en heltäckande budget för hela företaget samt en individuell budget för varje säljare.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en försäljningschef är dock att sätta upp strategier för försäljning och vilken riktning denna ska ta. Vidare har denne även som uppgift att ge alla säljarna den information de behöver för att kartlägga sina kunder samt leta åt nya potentiella kunder.

Att tappa sin försäljningschef kan ha väldigt stora konsekvenser för ett företag. Och med tanke på tiden det kan ta att leta upp en ny med rätt kompetenser och erfarenhet kan det vara en bra idé att ta in någon tillfälligt medan processen är pågående. Detta betyder också att man verkligen kan ta sig tiden att hitta rätt person för företaget.

Något man bör tänka på är att hitta en person som är öppen för nya erfarenheter och är villig att ta till sig nya metoder när situationen kräver. Det är också viktigt att hitta någon med pedagogisk förmåga då försäljningen oftast sköts av fler än bara chefen. Att kunna lära ut metodik och strategi till medarbetare är av mycket stor vikt för att försäljningen ska gå bra.

En bra försäljningschef föregår med gott exempel, inspirerar säljarna på företaget att förbättra sig själv och sträva efter bättre resultat. När försäljningssiffrorna ser bra ut kan man nästan alltid säga att försäljningschefen gör ett bra jobb. Men å andra sida kan man säga att när siffrorna ser dåliga ut har försäljningschefen även det huvudsakliga ansvaret för detta.

Kommentarer är stängda.