Ovärderliga verktyg för ditt företag

Som företagare är det lätt att ibland vara dumsnål. Trots att man känner till den gamla sanningen att man måste spendera pengar för att tjäna pengar så kan det vara svårt att acceptera. Här kommer vi därför med förslag på de bästa investeringarna i verktyg och företagsutveckling man kan göra just nu.

Effektivisering

Att produktionen skall fungera bättre och på så sätt bli billigare är något de flesta företag aktivt arbetar mot i en utsträckning eller en annan. För att göra detta på ett bra sätt krävs det dock information och statistik hur processen fungerar i nuläget, något som inte alltid är så enkelt att införskaffa. Det är här som OEE kommer in i bilden. OEE står för ”Overall Equipment Effectiveness”, är en ekvation som mäter produktionseffektiviteten och ligger till grunden för många mjuk och hårdvarulösningar. En helhetsleverantör av sådana lösningar är Axxos som med all sin erfarenhet har utvecklat en stor mängd verktyg som samverkar med varandra för att öka OEE-värdet.

Kommunikation

Man brukar säga att människorna är det viktigaste i ett företag. Även om kompetensen uppenbarligen är en viktig del av det så är kanske kommunikation och företagskultur något ännu mer framstående. För att hjälpa detta på traven så kan det vara bra att standardisera hur alla  i företaget kommunicerar. E-post har länge varit svaret på detta men blir snabbt rörigt när människor kommunicerar fram och tillbaka i så gott som realtid. Den lösningen som har blivit allt med framstående det senaste året heter Slack och är skapat av grundaren till Flickr. Tjänsten är i grundversion gratis men finns även i en mer avancerad version med många fördelar för större organisationer.

Marknadsföring

Bland det svåraste som finns för många företagare är marknadsföring. Hur man effektivast når ut till sina framtida kunder kan ses som både en konst och en vetenskap beroende på vem man frågar och sanningen ligger säkerligen nånstans där mitt emellan. Med målet att tjäna pengar är ofta olika former av internetmarknadsföring de säkraste korten. SEO och SEM kan leverera konkreta mätbara resultat som sedan går att väga mot sina kostnader för att granska marknadsföringens effektivitet.

Comments are closed.