Säkerheten är viktigast

Verkstäder och liknande verksamheter har ett stort behov av säkerhet. För att en verkstad ska kunna fungera så måste säkerheten vara största prioritetingen. Stora farliga maskiner och verktyg kan man lätt skada sig på. Personalen måste vara utbildad inom området och veta hur man hanterar verktyget eller maskinen. Säkerheten först är ett vanligt talesätt som bör följas.

Personal

En viktig del är att personalen vet hur allt fungerar och vilka risker som finns. Okunnig personal riskerar att skada sig om de inte vet vilka risken som finns. Används traverser så måste personalen vara utbildad och ha teoretisk och praktisk kunskap om lyftanordningen. Om en okunnig använder traversen kan det bli katastrofala olyckor.

Skyddsombud

Om företaget har minst fem anställda måste ett skyddsombud utses och bli utbildad. Ett skyddsombud ska kontrollera att allt fungerar på ett säkert sätt och att arbeten utförs på rätt sätt. Ett skyddsombud har rätt till att kräva olika saker för att få arbetsmiljön säker.

Nödstopp

Ett nödstopp måste vara monterat på alla typer av maskiner och uttag. Om en olycka sker måste det vara lätt att kunna stanna maskinen eller bryta strömmen. Ett nödstopp ska vara lätt åtkomligt och väl skyltat. Informera hela personalen om vars alla nödstopp finns.

Kommentarer är stängda.