Säkerheten först

Verktyg och maskiner man använder inom industrin är ofta stora och direkt livsfarliga om de användes på ett felaktigt eller vårdslöst sätt. Därför vill vi trycka på att det är viktigt med framförallt tre saker: Bra hårdvara, underhåll och säkerhet.

Underhåll

Regelbundet underhåll är något som är mycket viktigt för att hålla all utrustning, maskiner och den miljö man arbetar i, säker och reliabel. Om underhåll är bristande eller otillräckligt så kan det leda till en rad farliga situationer som i sin tur kan leda till olyckor, skador och hälsoproblem. Det man ska komma ihåg är att en del av underhållsarbetet är en högriskaktivitet där en del av farorna ligger i arbetets natur. Underhåll utförs inom de flesta sektorer, inte minst inom industrin och på dess arbetsplatser.

Bra Maskiner och verktyg

Om vi tar ett exempel för att visa på vikten av säkerhet och maskiner av god kvalitet så kan vi ta en kedjegrävare från Amas.se. Som ni själva ser på bilderna så är det inga småsaker vi snackar om. Det är ordentliga maskiner med enorma krafter, så om något inte fungerar rätt så kan det gå riktigt illa. Därför är det viktigt att man väljer att införskaffa maskiner som är erkänt välbyggda och av god kvalitet.

Säkerhet

För att kunna garantera säkerheten för de som arbetar med dessa maskiner så gäller det dock inte bara att ha bra maskiner att arbeta med. Det gäller att minimera riskerna. Vi tänkte räkna upp några av de vanligaste riskerna vid arbete med maskiner.

  • Skärande verktyg
  • Rörliga maskindelar
  • Material som vid användning slungas ut
  • Skärverktyg som vid användning lossnar och okontrollerat slungas ut
  • Nedfallande material
  • Att tappa balansen vid användande av maskinen eller i anslutning till den.

Med tanke på dessa risker så finns en del skydd som dessa maskiner bör vara utrustade med för att göra arbetet säkrare och minimera riskerna i så stor utsträckning som bara möjligt. Dessa skydd är exempelvis bromsar, avskärmningar, nödstoppsanordningar och matarhjälp för att minska risken att kroppsdelar blir inmatade. Dessa skydd minskar drastiskt riskerna vid arbete, men kom ihåg att det aldrig är helt riskfritt. Som arbetare ska du alltid instrueras, eller instruera den som ska använda maskinen hur denne ska kunna arbeta på ett säkert sätt.