TAK/OEE-värde

OEE är en engelsk term som står för Overall Equipment Effectiveness, på svenska används ibland översättningen UTE, Utrustningens Totala Effektivitet, och är det man använder då man talar om produktionseffektivitet.

För att mäta detta har man ett värde som man kallar TAK:

  • T = Tillgänglighet – detta är hur stor andel av ens planerade drifttid som faktiskt används till produktion.
  • A = Anläggningsutbyte – detta är hur mycket utebliven produktion man får för att maskineriet inte körs i sitt optimala tempo.
  • K = Kvalitetsutbyte – detta är hur stor andel av det som producerats som antingen måste kastas bort eller omarbetas.

Man räknar ut detta värde med den följande ekvationen:

T*A*K

  • T = (planerad tid – stopptid) / planerad tid
  • A = faktiskt produktion / ((planerad tid – stopptid) / planerad tid * max produktion)
  • K = (faktiskt produktion – kassering) / faktiskt produktion

Har man till exempel en tillgänglighet på 92%, en anläggningsutbyte på 90% och en kvalitetsutbyte på 95%, får man ett TAK-värde på 78,66%.

Detta sätt att mäta utvecklades på 1950-talet av japanen Seiichi Nakajima och sägs vara baserad på Harrington Emerson metoder för arbetaeffektivitet.

Inom OEE talar man även ofta om de ”sex stora förlusterna”, detta är problem som kan påverka effektiviteten och genom att identifiera dem kan man använda sig av specifika lösningar för fixa problemen och förhoppningsvis undvika dem i framtiden.

Dessa sex förluster kommer från en underkategorisering av TAK-värdena. Till att börja med är tillgängligheten upp delad i planerad stopptid och maskinhaveri. Anläggningsutbytet är uppdelad i mindre stopp och hastighetsförluster, och kvalitetsutbyte är uppdelad i produktionskasseringar och kassering vid uppstart.

När man kan identifiera dessa kan man skräddarsy lösningar för att förbättra sitt TAK-värde och därigenom sin OEE. Alla dessa saker kan beräknas manuellt, men det finns även företag som utvecklat programvara som håller reda på detta och kan visa i realtid hur TAK-värdet förändras beroende på olika faktorer.

Comments are closed.