Tjäna i längden på att rekrytera rätt person

Att rekrytera rätt person till en tjänst är viktigt, men inte alltid det enklaste. Det tar både tid och engagemang att hitta rätt medarbetare för en tjänst. Att ett företag eller en organisation i längden kan tjäna på att vara strategiska redan i urvals- och rekryteringsprocessen är allmänt känt idag, och att ta hjälp av experter inom rekrytering blir därför allt vanligare.

Konsekvenser av felrekrytering

Idag vet man att konsekvenserna av en felrekrytering kan vara många. En felrekrytering kan vara svår att uppdaga till en början, men efter en tid kan detta ge ekonomiska konsekvenser för ett företag, liksom ett oönskat arbetsklimat. Kompetensluckor hos en anställd kan till exempel leda till att affärsmöjligheter för företaget inte tas till vara på, vilket också kan leda till en missad chans för företaget att ligga i framkant inom sitt område.

Ta hjälp av rekryteringsexperter

Det gäller att ta rekryteringsprocessen på största allvar, och arbeta sig igenom den noggrant. Det är viktigt att analysera sitt företag och vilka kompetenser som verkligen behövs, och som inte finns på arbetsplatsen idag. Det blir allt vanligare att ta hjälp av experter när man rekryterar ny personal. Genom att överlåta en del av rekryteringsarbetet till företag som på heltid arbetar med att hitta rätt medarbetare och kompetenser inom olika områden. Ett företag som arbetar med detta dagligen har större förmåga att hitta rätt genom att göra mer objektiva bedömningar.

Konsten att rekrytera och behålla rätt personal

Idag pratar man om talent management, vilket innebär ett utvecklat sätt att arbeta med rekrytering på. Det handlar om ett nyare tänk, i vilket man vill locka rätt kompetenser för ett område, men också att utveckla och behålla befintliga medarbetare och kompetenser. Många rekryteringsföretag arbetar idag på det här sättet. Målet är inte bara att rekrytera, utan att aktivt söka upp och matcha rätt kompetens med rätt organisation.